V sobotu dne 17. května 2014 se v prostorách Vysoké škole ekonomické v Praze uskutečnil Den s VŠE - další ročník neformálního setkání absolventů s odborným i společenským programem.

Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili i těm, kteří odpověděli na dotazník a tím nám poskytli zpětnou vazbu, které si velmi ceníme. Vaše názory a připomínky budeme v příštích ročnících reflektovat.

Během akce byl rozdáván časopis pro absolventy, který byl věnován informování o aktuálním dění na VŠE. Ve formátu .pdf si ho můžete stáhnout zde.

Akce začala v sobotu 17. května ve 14.00, kdy pro návštěvníky byla připravena prohlídka školy. U vchodu je vítalo houslové kvarteto, které hrálo moderní i nestárnoucí melodie, které absolventům vykouzlily úsměvy i během deštivého dne. Zájemci mohli navštívit knihovnu ve Staré budově nebo Centrum tělesné výchovy a sportu s odborným výkladem. Poté následoval welcome drink a všichni se přesunuli do Vencovského auly, kde je uvítala rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Hana Machková, CSc. Poté nastoupil Symfonický orchestr VŠE, který zahrál melodie od Sibelia, Rossiniho nebo Badelta. Každá z fakult VŠE zorganizovala zajímavý odborný program, po kterém následoval raut.

Na Dni s VŠE jste také mohli shlédnout mnoho talentovaných studentů, kteří si pro Vás připravili vystoupení v rámci kulturního programu. K vidění byla pohybová i pěvecká vystoupení účastníků univerzitní soutěže VŠE HLEDÁ TALENT, divadelní představení studentských spolků a hudební doprovod při příchodu a po celou dobu rautu. Smyčku krátkých filmů v sekci VŠE očima kamery připravili studenti oboru Multimédia v ekonomické praxi. V tomto bloku mohli účastníci akce vidět i novodobý vývoj VŠE v obrazech.

Na závěr zazpíval všem účastníkům Roman Vojtek s dalšími hvězdami muzikálu Pomáda. Poté DJ zahrál k tanci hity z 80. a 90. let. Celý den byl plný zážitků, dobré nálady a pohody.

Fotografie z celé akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Další akce, na kterou bychom Vás rádi pozvali, je Reprezentační ples VŠE, který se bude konat v Lucerně ve středu dne 3. prosince 2014. I zde můžete potkat své bývalé spolužáky či vyučující v neformálním prostředí.


Abyste zůstali o dění na VŠE informováni, zaregistrujte se prosím do centrální databáze absolventů absolventi.vse.cz. Díky registraci Vás budeme moci včas informovat o Dni s VŠE, o dalších zajímavých akcích pro absolventy i o různých možnostech spolupráce s Vaší Alma Mater.