Den s VŠE

Den s VŠE je tradiční setkání absolventů VŠE. Kromě absolventů jsou na akci zváni i vyučující a zaměstnanci školy. Předchozí ročník se konal v květnu 2015. Tento Den s VŠE se uskuteční v sobotu dne 21. listopadu 2015.

Více informací o programu na: http://densvse.cz/2015/listopad/program.

Časté otázky návštěvníků

Jak se mám zaregistrovat?

Registrace je možná pouze online, a to na webu www.densvse.cz. V záložce registrace vyplníte formulář a poté Vám na e-mail přijde potvrzení registrace včetně údajů o platbě (číslo účtu a variabilní symbol).

Stejný postup platí i pro zaměstnance školy. Na rozdíl od absolventů, ale při registraci zaškrtněte "Jsem zaměstnanec VŠE".

Absolventi i zaměstnanci si s sebou mohou vzít doprovod (ten může i nemusí být absolventem VŠE/zaměstnancem VŠE). Vstupné bude platit ve stejné výši, jako absolvent či zaměstnanec.

Kolik stojí registrace?

Cena vstupného pro absolventy je stanovena na 550 Kč na osobu.

Je-li absolvent členem Klubu absolventů, má nárok na volný vstup pro sebe i doprovod. Klub absolventů je placená nadstavba, do které se může zaregistrovat každý absolvent po zaplacení poplatku 800 Kč na akademický rok.

Registrovat se lze do 16. listopadu nebo do naplnění kapacity.

Jak mohu registrační poplatek zaplatit?

Platba registračního poplatku je možná pouze platebním příkazem (převodem na účet). Po vyplnění registračního formuláře na webu www.densvse.cz (záložka Registrace) přijde na zadaný e-mail potvrzení o registraci a údaje o platbě (číslo účtu a variabilní symbol). VŽDY je při zadávání platby nutné zadat variabilní symbol. Jen tak budeme moci platbu na účtu identifikovat.

Je možné registrační poplatek uhradit přímo na místě v den konání akce?

Preferovaným způsobem úhrady registračního poplatku je převod na účet. Úhrada na místě nebude možná v případě naplnění kapacity akce.

Jak zjistím, že škole na účet již přišla platba?

Dvakrát až třikrát týdně ve škole platby párujeme a zadáváme potvrzení do systému. Po potvrzení na naší straně dojde absolventovi e-mail s informací o spárování platby.

Není možné informace o platbě sdělovat po telefonu. Není nutné z vaší strany posílat předem e-mailem potvrzení o platbě. To si uschovejte, ale dokud nebudou peníze fyzicky na účtu VŠE (kde budou poté spárovány), nemůžeme v systému platbu potvrdit.

Je možné přijít na akci později?

Samozřejmě, registrace bude otevřena po celý večer.

Je možné si školu pouze zdarma prohlédnout, nebudu nic konzumovat apod.?

Ne, v tomto termínu je možné se do školy dostat pouze s registrací a po úhradě registračního poplatku.

Budovy VŠE jsou veřejně přístupné všední dny 6:00 - 22:00 hodin a soboty 7:00 - 18:00 hodin. V den konání Dne s VŠE je vstup do areálu podmíněn zaplacením vstupného na akci.

Bude v tomto roce organizován sraz absolventů různých ročníků (v takovém množství lidí je nepravděpodobné, že své spolužáky potkám)?

Neplánujeme vzhledem k počtu ročníků takový sraz v rámci Dne s VŠE pořádat. V průchodu mezi Novou a Rajskou budovou bude k dispozici tabule vzkazů, kde je možné vyzvat kolegy ke srazu na určitém místě a v určitou hodinu.

Jaká je kapacita akce?

Prostory VŠE pojmou až 1 800 absolventů a zaměstnanců školy (vyučujících).

© 2018 Vysoká škola ekonomická v Praze. Stránky spravuje David Česal, provozuje RPC.